Zakres oferty


Tłumaczenia pisemne

 • dokumenty samochodowe
 • dokumenty USC: odpisy aktów urodzenia, aktów zawarcia małżeństwa, aktów zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa etc.
 • zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu
 • zaświadczenia do zasiłku rodzinnego (Kindergeld)
 • świadectwa szkolne, dyplomy
 • umowy i zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • akty notarialne
 • umowy spółek, odpisy z KRS, zaświadczenia o działalności gospodarczej oraz REGON,
 • pisma sądowe, wyroki
 • dokumentacja medyczna
 • oraz wiele innych dokumentów 

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne (na zlecenie firm podczas spotkań biznesowych, czynności wykonywane u notariuszy, w USC, w sądach oraz pozostałych organach).